En Jezus sprak:


              "Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,

en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht."Mattheüs hoofdstuk 11 verse 28 t/m 30